Onderstaand vindt u de door ons benodigde gegevens voor maken van uw aangifte.

  Voor gehuwden/geregistreerd partners:


  Voor ongehuwd samenwonenden  Werk en overige inkomsten

  Bankrekeningen  Koopwoning  Andere onroerende zaken  Tot slot