Onderstaand vindt u de door ons benodigde gegevens voor maken van uw aangifte.

Voor gehuwden/geregistreerd partners:


Voor ongehuwd samenwonendenWerk en overige inkomsten

BankrekeningenKoopwoningAndere onroerende zakenTot slot